Thảo luận kế toán - Nơi trao đổi nghiệp vụ kế toán

#CÓ_AI_LÀM_KHÔNG??? ?? Tuyển nhập liệu PART-TIME theo giờ – có lương ? Yêu cầu …


Bài viết: #CÓ_AI_LÀM_KHÔNG??? ??
Tuyển nhập liệu PART-TIME theo giờ – có lương
? Yêu cầu …
#CÓ_AI_LÀM_KHÔNG??? ??
Tuyển nhập liệu PART-TIME theo giờ – có lương
? Yêu cầu :
+ Từ sinh viên năm 3 trở lên , học chuyên ngành tài chính kế toán
+ Kinh nghiệm: không yêu cầu
+ Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa là một lợi thế
+ Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
? Quyền lợi
+ Sẽ được đào tạo hướng dẫn về nghiệp vụ kế toán trên misa
+ SV nếu làm việc tốt sẽ xem xét được nhận làm việc chính thức tại công ty khi ra trường.
#ketoan #parttime #vieclamketoan #tuyendungketoan


Nguồn : Internet – Diễn dàn kế toán : ” #CÓ_AI_LÀM_KHÔNG??? ??
Tuyển nhập liệu PART-TIME theo giờ – có lương
? Yêu cầu … ” – 0 – 2018-08-06 05:00:01

Thảo luận

11 comments on “#CÓ_AI_LÀM_KHÔNG??? ?? Tuyển nhập liệu PART-TIME theo giờ – có lương ? Yêu cầu …

Ở đâu vậy ad em ra trường rồi và đang học tiếng anh nên rảnh nhiều

Reply

Địa chỉ ở đâu đấy ạ???

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *