Thảo luận kế toán - Nơi trao đổi nghiệp vụ kế toán

Eduelife được Vietnam News mời chia sẻ về startup cộng đồng


Bài viết: Eduelife được Vietnam News mời chia sẻ về startup cộng đồng

Trong cuộc thi “Vietnam Challenge for Our Environment”  do Đại Sứ quán Mỹ tổ chức. Ms. Hồng Trang đã được mời là Mentor của dự án này. Dự án đã để cho cô rất nhiều cảm xúc về tính nhân văn, giá trị cộng đồng. Tuy hiệu quả về tài chính, kinh doanh của dự án chưa cao nhưng dự án “Làm sách truyện từ vật liệu tái chế do người khuyết tật thực hiện” thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề môi trường và sự cần thiết phải chung tay chia sẻ với những người có hoàn cảnh kém may mắn.

Trả lời phóng viên báo Vietnamnews, Ms. Hồng Trang đã chia sẻ về dự án này như sau:

Ms. Hong Trang VN news
Eduelife được Vietnam News mời chia sẻ về startup cộng đồng (Tham khảo bài viết theo link dưới):

Woman risks it all to invest in creating handmade recycled books

 


Bài viết: Eduelife được Vietnam News mời chia sẻ về startup cộng đồng – admin – 2019-04-06 16:17:29

Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *