Thảo luận kế toán - Nơi trao đổi nghiệp vụ kế toán

Author Archives: DienChau


Hướng dẫn lập tờ khai tạm tính thuế TNCN (Theo tháng hoặc theo Quý) từ tiền lương tiền công trên HTKK – mới Đây là một trong những bài học của , Lớp và Lớp. Bài viết này sẽ giúp Read more…


BHXH nộp qua mạng theo cổng thông tin của BHXH (Chấm dứt giao dịch với TS24) – mới Theo CV 614/CV-CNTT ngày 13/11/2015 quy định về triển khai hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử có những nội Read more…


BHXH mới nhất có hiệu lực 1/12/2015 (Quy định quản lý thu BHXH; BHYT; BHTN) – mới Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2015, thay thế Quyết định Read more…


Chi phí lãi vay mà công ty vay của tổ chức không phải tổ chức tín dụng thì tổ chức đó có phải xuất hóa đơn??? – mới Câu hỏi: Chi phí lãi vay mà công ty vay của tổ Read more…


Nghị định số 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 – mới Nghị định số 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Read more…


Phân biệt chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn khi trình bày trên bảng cân đối kế toán? – mới PHÂN BIỆT CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN KHI TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI Read more…


Hướng dẫn cách thiết lập thông tin đơn vị và đăng ký giao dịch BHXH điện tử trên (iBHXH) – mới Sau khi chúng ta đã thì bài viết này trung tâm sẽ hướng dẫn các bạn: 1/ Cách thiết Read more…


THÔNG BÁO NÂNG CẤP HTKK 3.3.2 – iTaxViewer 1.0.9 – mới Phần mềm HTKK 3.3.2 thay thế phần mềm HTKK 3.3.1 download Phần mềm ứng dụng đọc hồ sơ thuế dạng XML itaxViewer 1.0.9 download Nội dung bao gồm: Thông Read more…


Ví dụ cụ thể về Kê khai bổ sung và Kê khai Mẫu 01-4A; 01-4B và Kê khai thuế GTGT vãng lai – mới Gửi các bạn tham khảo về trường hợp kê khai thuế GTGT có ví dụ cụ Read more…


Thuế VAT đầu vào tương ứng với chi phí có tính chất phúc lợi cho người lao động sẽ được khấu trừ VAT đầu vào – mới Câu hỏi: Khoản chi có tính chất phục lợi cho người lao động Read more…