Đơn xin nghỉ việc viết tay cho kế toán.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————
Hà Nội. Ngày…tháng…năm
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

          Kính gửi: Ban lãnh đạo
Tôi tên là: Châu tinh tinh
Chức vụ: Kế toán trưởng…. Bộ phận: Kế toán
Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ….tháng …… năm ……
Lý do: Do ….
Tôi đã bàn giao công việc cho: Kế toán Phong vân B Bộ phận: Kế toán
Các công việc được bàn giao:

……………………….


Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trưởng bộ phận Người làm đơn

***Chú ý : Các bạn đang xem bài viết tại Mục Văn Bản – Pháp Luật, Chúc bạn luôn vui vẻ , Có gì không hiểu thì cứ để lại nhớ để lại bình luận nhé , Nếu cần xin tài liệu thì để lại email nha.

Thanh toán không dùng tiền mặt

Theo của bộ tài chính ban hành ngày 29 tháng 01 năm 2015 các giao dịch như:
– Góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác;
– Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng;

Đơn xin nghỉ việc viết tay cho kế toán