Add-in A-tool Tác giả: Nguyễn Duy Tuân Chia sẻ với tất cả các bạn đang dùng …

Posted on

Bài viết: Add-in A-tool
Tác giả: Nguyễn Duy Tuân
Chia sẻ với tất cả các bạn đang dùng …
Add-in A-tool
Tác giả: Nguyễn Duy Tuân
Chia sẻ với tất cả các bạn đang dùng Microsoft Excel với các nhu cầu:
1. Chia sẻ tập tin Excel qua mạng LAN, Internet cho nhiều người dùng với Add-in A-Tools
2. Trích lọc dữ liệu và làm báo cáo động trong Excel với Add-in A-Tools
File đính kèm là bộ tài liệu đầy đủ hướng dẫn Add-in A-Tools “A-Tools-Help.zip”
Sau khi tải về và giải nén “A-Tools-Help.zip” bạn sẽ có 3 tập tin PDF dưới đây:
1. A-Tools-Help.pdf: Hướng dẫn chia sẻ tập tin Excel qua mạng và các chức năng khác
2. A-Tools_Query_Report_Help.pdf: Hướng dẫn trích lọc dữ liệu, làm báo cáo động trong Excel
3. A-Tools_Programming.pdf: Hướng dẫn lập trình cùng Add-in A-Tools. Nếu bạn không biết lập trình VBA thì bỏ qua tài liệu “3. A-Tools_Programming.pdf”.

Nguồn : Internet – Diễn dàn kế toán : ” Add-in A-tool
Tác giả: Nguyễn Duy Tuân
Chia sẻ với tất cả các bạn đang dùng … ” – 0 – 2014-02-24 02:27:10

0 thoughts on “Add-in A-tool Tác giả: Nguyễn Duy Tuân Chia sẻ với tất cả các bạn đang dùng …

  1. dạ anh cho em hỏi là em có tải bản tool này free trên 2 máy 1 pc 1 laptop, giờ em làm sao để chia sẻ file quản lý công nợ từ pc sang laptop dùng dc ạ? khi em làm việc trên laptop thì những thay đổi có dc lưu lại khi mở bằng pc ko ạ? thank anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *