anh chị cho em hỏi nhờ với ạ, Em làm quyết tooán thuế TNCN nhập đủ chỉ tiêu 11,…

Posted on

Bài viết: anh chị cho em hỏi nhờ với ạ,
Em làm quyết tooán thuế TNCN nhập đủ chỉ tiêu 11,…
anh chị cho em hỏi nhờ với ạ,
Em làm quyết tooán thuế TNCN nhập đủ chỉ tiêu 11, 15 trong mẫu 05-1BK (Sheet 2 trong phần Thuế TNCN), nhưng khi em kiểm tra ở mẫu 05-QTT thì chỉ tiêu 27 ở mẫu này nó không tư nhảy.
Cái này là do em nhập sai hay ntn vậy ạ.
Em xin cảm ơn nhiều ạ.
Nguồn : Internet – Diễn dàn kế toán : ” anh chị cho em hỏi nhờ với ạ,
Em làm quyết tooán thuế TNCN nhập đủ chỉ tiêu 11,… ” – 0 – 2018-03-29 12:56:11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *