Gia hạn nộp thuế năm 2021 do Covid – Edubelife

Bài viết: Gia hạn nộp thuế năm 2021 do Covid – Edubelife Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế Giá Trị Gia Tăng, Thu Nhâp Doanh Nghiệp, Thu Nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 để hỗ trợ về thuế trực tiếp...

Quà tặng khóa học online cho CEO về kỹ năng quản trị Thuế, Tài chính, Kế toán trong mùa dịch Covid – Edubelife

Bài viết: Quà tặng khóa học online cho CEO về kỹ năng quản trị Thuế, Tài chính, Kế toán trong mùa dịch Covid – Edubelife Kính gửi các CEO, các thành viên của Ban giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ các Founders của các Start Up! Đại dịch Covid 19 đã tác động...