Cả nhà cho e hỏi trường hợp bên e như này ạ, người lao động thay đổi chứng minh … – Thảo luận kế toán

Posted on

Tiêu Đề: Cả nhà cho e hỏi trường hợp bên e như này ạ, người lao động thay đổi chứng minh … – Ngày Đăng:: 2017-12-22 09:50:29
– Cả nhà cho e hỏi trường hợp bên e như này ạ, người lao động thay đổi chứng minh thư vào ngày 8/5/2014 nhưng bên e không làm mẫu 08 để nộp tại thời điểm đó cho người lao động, giờ e đi nộp họ vẫn nhận nhưng mà họ báo phạt hay như nào họ sẽ gọi điện thông báo.
Có ai như em cho e xin ý kiến, nếu phạt thì phạt bao nhiêu và theo quyết định nào ạ
E cảm ơn ạ
Bài viết : Cả nhà cho e hỏi trường hợp bên e như này ạ, người lao động thay đổi chứng minh … – Với Tổng Chia Sẻ là 0 và Like là 4
Source : internet – 2017-12-22 09:50:29 – theo ID 1414778478735070_2042402895972622 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *