Cả nhà ơi cho mình hỏi xíu với. Mình đã nộp bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộ…

Posted on

Bài viết: Cả nhà ơi cho mình hỏi xíu với. Mình đã nộp bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộ…
Cả nhà ơi cho mình hỏi xíu với. Mình đã nộp bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu 02TH qua mạng mà ko thấy cơ quan thuế gửi mã số thuế của người phụ thuộc. Mọi người biết vào đâu để tra cứu ko? Cảm ơn cả nhà nhiều
Nguồn : Internet – Diễn dàn kế toán : ” Cả nhà ơi cho mình hỏi xíu với. Mình đã nộp bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộ… ” – 0 – 2018-03-23 05:20:14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *