Các anh chị cho em hỏi ạ. Công ty em mua hàng hóa và bán lại cho 1 công ty nước … – Việc làm kế toán

Posted on

Title: Các anh chị cho em hỏi ạ. Công ty em mua hàng hóa và bán lại cho 1 công ty nước … – Date:: 2017-12-29 03:18:09
– Các anh chị cho em hỏi ạ. Công ty em mua hàng hóa và bán lại cho 1 công ty nước ngoài có trụ sở tại Ấn Độ nhưng lại giao hàng tại Việt Nam, Thì em có phải xuất hóa đơn VAT không ạ, trong trường hợp này thuế suất thuế VAT bằng bao nhiêu các anh chị?
Bài viết : Các anh chị cho em hỏi ạ. Công ty em mua hàng hóa và bán lại cho 1 công ty nước … – Với Tổng Share là 0 và lượt thích là 1
Source : internet – 2017-12-29 03:18:09 – theo ID 319630344876107_850030828502720 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *