Các bạn đặt in hóa đơn lần 2 chú ý nhé Nếu hóa đơn đặt in lần 2 giống mẫu lần 1 …

Posted on

Bài viết: Các bạn đặt in hóa đơn lần 2 chú ý nhé
Nếu hóa đơn đặt in lần 2 giống mẫu lần 1 …
Các bạn đặt in hóa đơn lần 2 chú ý nhé
Nếu hóa đơn đặt in lần 2 giống mẫu lần 1 thì ký hiệu mẫu hóa đơn vẫn là : 01GTKT3/001 ( Ký hiệu hóa đơn không thay đổi)
Nhưng nếu cty có sự thay đổi về một trong 4 chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn gồm : Tên giao dịch; mã số thuế; số điện thoại; và địa chỉ liên hệ thì mẫu số trên hóa đơn đặt in lần 2 là 01GTKT3/002 nhé.
Nguồn : Internet – Diễn dàn kế toán : ” Các bạn đặt in hóa đơn lần 2 chú ý nhé
Nếu hóa đơn đặt in lần 2 giống mẫu lần 1 … ” – 0 – 2016-01-08 07:57:28

0 thoughts on “Các bạn đặt in hóa đơn lần 2 chú ý nhé Nếu hóa đơn đặt in lần 2 giống mẫu lần 1 …

  1. Mình cũng vừa đặt in lần thứ n có thay đổi địa chỉ nhưng mà bên nhà in quên không sửa thành 01GTKT3/002 và nộp lên cơ quan thuế mà 2 tháng rồi vẫn không thấy cơ quan thuế báo gì cả, hiện mình vẫn đang dùng

  2. Mình làm bên nhà in nhé, bổ sung thêm, nếu thay đổi khổ giấy (đang a4 đổi a5…), nhà in hoá đơn cũng phải thay đổi mẫu số nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *