Thảo luận kế toán - Nơi trao đổi nghiệp vụ kế toán

Category Archives: Hóa Đơn Chứng Từ


Hóa đơn GTGT như thế nào là hợp pháp, hợp lệ, hợp lý? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán. Hóa đơn đỏ – tên thường gọi của Hóa đơn giá trị gia tăng. Hóa đơn đỏ là căn Read more…


Hướng dẫn cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể,  hộ khoán, cửa hàng kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo luật thuế năm 2014 mới nhất, gồm: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN. 1. Cách tính Read more…


Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng. Khi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa,dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, Read more…


Viết sai số tiền bằng chữ, tiền thuế, thuế suất, thành tiền, đơn giá trên hóa đơn GTGT xử lý như thế nào? xin hương dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ, tiền thuế, thuế Read more…


Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra. Theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra Read more…


Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. xin hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương Read more…


Hóa đơn GTGT ghi sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng năm, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ… phải xử lý thế nào? Đó là vướng mắc chung của nhiều Read more…


Thủ tục mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế 2016. Theo điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC: Những DN thì phải sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp (không được sử dụng hóa đơn GTGT). Trong xu thế hoạt Read more…


Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xây dựng, lắp đặt theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014). Những DN thuộc đối Read more…


Thời gian vừa qua rất nhiều bạn gửi câu hỏi về Công ty thắc mắc về việc hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không? Nghị định này quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa Read more…