Hướng dẫn bảo hiểm, thuế TNCN đối với cá nhân ký hợp đồng lao động nhiều nơi – Edubelife

Bài viết: Hướng dẫn bảo hiểm, thuế Thu Nhập cá nhân đối với cá nhân ký hợp đồng lao động nhiều nơi – Edubelife Trong thực tế doanh nghiệp chúng ta gặp không ít các tình huống như sau Một cá nhân này đang ký Hợp đồng lao động dài hạn và đóng bảo hiểm bên công ty...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH “KHOÁ HỌC CEO – BÍ QUYẾT KIỂM SOÁT RỦI RO & QUẢN TRỊ  HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH KINH DOANH” – Edubelife

Bài viết: THÔNG BÁO TUYỂN SINH “KHOÁ HỌC CEO – BÍ QUYẾT KIỂM SOÁT RỦI RO & QUẢN TRỊ  HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH KINH DOANH” – Edubelife Ai sẽ phù hợp với khoá học này: Các CEO, người điều hành doanh nghiệp (Thành viên Ban giám đốc, Hội đồng quản...