Thảo luận kế toán - Nơi trao đổi nghiệp vụ kế toán

Category Archives: Thuế GTGT


Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tháng và theo quý theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và theo Luật số 31/2013/QH13: Trước khi kê khai thuế GTGT các bạn phải tự Read more…


Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là người nộp thuế tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ Read more…


Cách xác định kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng theo TT 151. Kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý, theo phương pháp khấu trừ hay theo phương pháp trực tiếp là những vấn đề doanh nghiệp Read more…


Cách tải bảng kê từ Excel vào HTKK như thế nào? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách tải dữ liệu từ Excel vào phần mềm HTKK 3.3.0 như các bảng kê, phụ lục kèm theo tờ khai. Trong quá trình Read more…


Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, điều kiện không được khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC. Trong giao dịch kinh tế, nhiều doanh nghiệp thanh toán cho khách hàng vào tài Read more…