Thảo luận kế toán - Nơi trao đổi nghiệp vụ kế toán

Category Archives: Thuế TNCN


Hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2016, thủ tục hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cư trú và không cư trú, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán theo Thông tư 151/2014/TT-BTC. Theo Read more…


Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN, các khoản thu nhập không tính thuế TNCN năm 2016 được quy định cụ thể tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính như sau: I. Read more…


Tiền thưởng tháng 13 có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN ko? Có phải tính thuế TNCN không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán. Đến thời điểm cuối năm và cũng là gần với Read more…


Cách tính thuế TNCN cho hộ kinh doanh cá thể khoán. Thuế GTGT là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng cho Read more…


Cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng. Thuế TNCN đánh vào tất cả các khoản thu nhập của cá nhân, không phân biệt nguồn hình thành thu nhập là từ kinh doanh hay từ lao động hoặc Read more…


Hướng dẫn cách tính thuế TNCN năm 2016 mới nhất, đối với các khoản thu nhập từ: Tiền lương, tiền công, phụ cấp của những cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động > 3 tháng và < Read more…


Hướng dẫn làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, điều kiện để được hoàn thuế TNCN, hồ sơ thủ tục hoàn thuế TNCN. Thủ tục hoàn lại thuế thu nhập cá nhân như thế Read more…


Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN và các Bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công. Các thủ tục chia, tách, hợp nhất, Read more…


Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có Read more…


Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2016 gồm những đối tượng nào? Quyết toán thuế là gì ? khi nào quý doanh nghiệp cần quyết toán thuế ? mục đích của quyết toán thuế ? Read more…