Điên đầu với KBHXH nâng cấp hoài không được. Cty có mấy người 1 năm mới làm báo …

Bài viết: Điên đầu với KBHXH nâng cấp hoài không được. Cty có mấy người 1 năm mới làm báo … Điên đầu với KBHXH nâng cấp hoài không được. Cty có mấy người 1 năm mới làm báo tăng 1 lần mua của thằng khác thì phí quá mà xài KBHXH thì update hoài ko được hichic. Có...