Thảo luận kế toán - Nơi trao đổi nghiệp vụ kế toán

Category Archives: Văn bản pháp luật kế toán


Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Thông tư 21 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tên đơn vị: Số:   HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, một bên Read more…


Đơn xin nghỉ việc viết tay cho kế toán. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— Hà Nội. Ngày…tháng…năm ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC           Kính gửi: Ban lãnh đạo Tôi Read more…


Những nội dung mới của Thông tư 26 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn I. Về thuế GTGT: 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, cụ Read more…


Cập nhật những luật thuế mới nhất năm 2016 như: Các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củacác luật về Thuế, quy định mức lương tối thiểu vùng, tỷ lệ trích các khoản BHYT, BHTN… có hiệu lực Read more…