Chào cả nhà Mình đang làm báo cáo quý 4.2017. Cho mình hỏi là báo cáo THSD Hoá đ…

Posted on

Bài viết: Chào cả nhà Mình đang làm báo cáo quý 4.2017. Cho mình hỏi là báo cáo THSD Hoá đ…
Chào cả nhà Mình đang làm báo cáo quý 4.2017. Cho mình hỏi là báo cáo THSD Hoá đơn quý 4 đợt này có làm phụ lục đính kèm gửi nữa hay sao ạ. Mình đang làm phần mềm HTKK 3.8.0 ạ
Nguồn : Internet – Diễn dàn kế toán : ” Chào cả nhà Mình đang làm báo cáo quý 4.2017. Cho mình hỏi là báo cáo THSD Hoá đ… ” – 0 – 2018-01-27 06:51:02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *