Chào các anh, chị! Hôm nay Chồng em lên công ty làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộ…

Posted on

Bài viết: Chào các anh, chị!
Hôm nay Chồng em lên công ty làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộ…
Chào các anh, chị!
Hôm nay Chồng em lên công ty làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (NPT là con) nhưng nhân sự bên đó nói là chỉ tính người phụ thuộc từ hôm nay chứ không tính cho quyết toán năm 2017. Sau khi thắc mắc tại sao thông tư 111 quy định là cho bổ sung người phụ thuộc trước khi quyết toán năm thì bạn giải thích là vì bảng lương hàng tháng đã ghi người phụ thuộc rồi không sửa được, kế toán không chịu và bên thuế cũng không biết có chịu hay không nên không tính lại cho năm 2017 mà chỉ tính từ lúc nhận hồ sơ đăng ký thôi.
Anh, chị nào có kinh nghiệm quyết toán thuế TNCN cho em hỏi nhân sự bên đó nói như vậy có cơ sở gì không ạ?
Nguồn : Internet – Diễn dàn kế toán : ” Chào các anh, chị!
Hôm nay Chồng em lên công ty làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộ… ” – 0 – 2018-03-09 10:37:15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *