Cho em hỏi chút ạ. 1. HĐLĐ có thời hạn ( 1 năm ) kí tối đa đc mấy lần ạ. 2. Gia … – Thảo luận kế toán

Posted on

Title: Cho em hỏi chút ạ.
1. HĐLĐ có thời hạn ( 1 năm ) kí tối đa đc mấy lần ạ.
2. Gia … – Date:: 2017-12-28 04:08:25
– Cho em hỏi chút ạ.
1. HĐLĐ có thời hạn ( 1 năm ) kí tối đa đc mấy lần ạ.
2. Gia hạn thử việc đc tối đa bao lần 1 năm ạ. (Mỗi lần 2 tháng)
Bài viết : Cho em hỏi chút ạ.
1. HĐLĐ có thời hạn ( 1 năm ) kí tối đa đc mấy lần ạ.
2. Gia … – Với Tổng Share là 0 và Like là 3
Source : internet – 2017-12-28 04:08:25 – theo ID 1414778478735070_2044938609052384 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *