Em chào anh/ chị. Cho em hỏi là năm nay bãi bỏ quy định nộp mẫu 06 đăng ký phươn… – Thảo luận kế toán

Posted on

Tiêu Đề: Em chào anh/ chị. Cho em hỏi là năm nay bãi bỏ quy định nộp mẫu 06 đăng ký phươn… – Date:: 2017-12-17 12:33:26
– Em chào anh/ chị. Cho em hỏi là năm nay bãi bỏ quy định nộp mẫu 06 đăng ký phương pháp tính thuế GTGT rồi đúng ko ak?
Bài viết : Em chào anh/ chị. Cho em hỏi là năm nay bãi bỏ quy định nộp mẫu 06 đăng ký phươn… – Với Tổng Share là 0 và lượt thích là 0
Nguồn : internet – 2017-12-17 12:33:26 – theo ID 1414778478735070_2040127939533451 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *