Em chào anh chị. Rất mong được anh chị giúp đỡ E đang ra sinh viên năm cuối. Mu… – Thảo luận kế toán

Posted on

Title: Em chào anh chị. Rất mong được anh chị giúp đỡ
E đang ra sinh viên năm cuối. Mu… – Date:: 2017-12-16 10:40:29
– Em chào anh chị. Rất mong được anh chị giúp đỡ
E đang ra sinh viên năm cuối. Muốn kiếm việc làm để làm lâu dài. Có cty nào tuyển nvien không có kinh nghiệm không ạ.
E sẽ số gắng hoàn thành công việc tốt nhất
Ở khu vực Hà Đông càng tốt ạ
Bài viết : Em chào anh chị. Rất mong được anh chị giúp đỡ
E đang ra sinh viên năm cuối. Mu… – Với Tổng Chia Sẻ là 0 và lượt thích là 1
Source : internet – 2017-12-16 10:40:29 – theo ID 1414778478735070_2039582249588020 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *