em có giấy phép lao động cho người nước ngoài rồi. giờ cần làm visa 1 năm thủ tụ… – Thảo luận kế toán

Posted on

Tiêu Đề: em có giấy phép lao động cho người nước ngoài rồi. giờ cần làm visa 1 năm thủ tụ… – Ngày Đăng:: 2017-12-29 04:52:19
– em có giấy phép lao động cho người nước ngoài rồi. giờ cần làm visa 1 năm thủ tục cần làm những gì??? anh chị em nào biết chỉ giáo giúp em với
Bài viết : em có giấy phép lao động cho người nước ngoài rồi. giờ cần làm visa 1 năm thủ tụ… – Với Tổng Share là 0 và Like là 0
Source : internet – 2017-12-29 04:52:19 – theo ID 1414778478735070_2045404269005818 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *