Hi anh chị ! Anh chi cho em hỏi: + Em khai thiếu hoá đơn bán ra của quý 4/2017 …

Posted on

Bài viết: Hi anh chị !
Anh chi cho em hỏi:
+ Em khai thiếu hoá đơn bán ra của quý 4/2017 …
Hi anh chị !
Anh chi cho em hỏi:
+ Em khai thiếu hoá đơn bán ra của quý 4/2017 (em đã điều chinh)
+ Sau đó đối chiếu lại số liệu em phát hiện mình khai thiếu số tiền mua vào 1,200,000 mà chỉ khai 120,000
===> Như vậy phần tiền em khai thiếu 1,080,000 em có thể điều chỉnh cùng lúc với hồ sơ bán ra được không ạ.
Anh chị cho em xin ý kiến để em chốt số liệu nộp BCTC ạ./.
Em cảm ơn ạ
Nguồn : Internet – Diễn dàn kế toán : ” Hi anh chị !
Anh chi cho em hỏi:
+ Em khai thiếu hoá đơn bán ra của quý 4/2017 … ” – 0 – 2018-03-31 09:38:53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *