hôm nay e nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tải mãi tờ khai ko lên. có ai gi… – Việc làm kế toán

Posted on

Tiêu Đề: hôm nay e nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tải mãi tờ khai ko lên. có ai gi… – Date:: 2017-12-20 15:21:16
– hôm nay e nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tải mãi tờ khai ko lên. có ai giống e ko?
e ở bắc ninh nộp qua thuế điện tử ạ
Bài viết : hôm nay e nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tải mãi tờ khai ko lên. có ai gi… – Với Tổng Chia Sẻ là 0 và lượt thích là 2
Source : internet – 2017-12-20 15:21:16 – theo ID 319630344876107_845967978909005 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *