Khấu trừ thuế GTGT cho quà biếu tặng nhập khẩu

Posted on

Khấu trừ thuế GTGT cho quà biếu tặng nhập khẩu

Nếu doanh nghiệp được đối tác nước ngoài tặng một chiếc ô tô thì phần thuế GTGT của ô tô do doanh nghiệp đóng tại thời điểm nhập khẩu có được khấu trừ hay không? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ vấn đề khấu trừ thuế GTGT cho quà biếu tặng nhập khẩu như sau

Quy định Khấu trừ thuế GTGT cho quà biếu tặng nhập khẩu

– bạn đang đọc bài tại chuyên mục Tự Học Kế Toán –

Theo Công văn 4009/TCT-CS của tổng cục thuế Ngày 29 tháng 9  năm 2015 Tổng cục thuế trả lời Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT, theo đó Khấu trừ thuế GTGT cho quà biếu tặng nhập khẩu được quy định như sau:

Tại khoản 1 Điều 14

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn
thất…
Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15

1. Có hoá đơn giá tri gia tăng họp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

Theo đó, việc doanh nghiệp nhập khẩu ô tô là quà biếu quà tặng từ nước ngoài về và sử dụng ô tô để phục vụ cho hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT bình thường đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ.

Lưu ý: Từ thời điểm ngày 26/10/2015, theo  khoản 3 Điều 3 Thông tư số 143, Doanh nghiệp chỉ được phép hập khẩu 01 xe ô tô và 01 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng trong 1 năm.

Công văn 4009/TCT-CS

Toàn bộ nội dung

Khấu trừ thuế GTGT cho quà biếu tặng nhập khẩu
Nếu có vấn đề gì, các bạn kế toán chưa hiểu thi Các bạn có thể để bình luận để được giải đáp nha

Có thể bạn quan tâm: “Doanh thu thu được từ hợp đồng vận chuyển có được áp dụng thuế suất 0% không?”

Hỏi:
Năm 2017, công ty tôi tôi có ký Hợp đồng vận chuyển đưa đón người lao động cho một Công ty nằm trong khi phi thuế quan. Xin hỏi doanh thu thu được từ hợp đồng vận chuyển này có được áp dụng thuế suất 0% không? Nếu không thì áp dụng theo mức thuế suất nào?

Trả lời:
Căn cứ khoản 2 điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính đã quy định về các đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm các trường hợp không được áp dụng mức thuế suất 0%, trong đó có các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, xưởng, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống … Các trường hợp không được áp dụng thuế suất 0% thì áp dụng theo mức thuế suất tương ứng của dịch vụ khi bán ra trong nước. Như vậy doanh thu từ hoạt động vận chuyển đưa đón người lao động nêu trên của bạn phải kê khai và nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 10%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *