Mẫu 06b đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Posted on

Mẫu 06b đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

 xin chia sẻ Mẫu 06b đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Mẫu 06b đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuếMẫu 06b đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

– bạn đang đọc bài tại chuyên mục Tự Học Kế Toán –
Các bạn có thể tải về Mẫu 06b 
Mời bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:
Từ khóa: Mẫu 06b, Mẫu 06b đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Mẫu 06b đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế
Nếu có vấn đề gì, các bạn kế toán chưa hiểu thi Các bạn có thể để bình luận để được giải đáp nha

Có thể bạn quan tâm: “Khoản thu nhập phát sinh và phụ cấp an ninh có phải nộp thuế TNCN không?”

Hỏi:
Hiện nay, tôi là giảng viên Trường Đại học An ninh tại Hà Nội. Trong kỳ tôi có phát sinh một khoản thu nhập 200 triệu đồng và một khoản phụ cấp an ninh. Tôi muốn hỏi trong kỳ khi tôi tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tôi phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với những khoản nào?

Trả lời:
Theo thông tư 111 quy định: (khoản b điểm 2 Điều 2) Các khoản phụ cấp quốc phòng, an ninh không tính vào thu nhập chịu thuế.

Như vậy, trong kỳ khi bạn tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương và khoản thu nhập phát sinh. Còn lại khoản phụ cấp an ninh thì bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *