Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất theo TT 39

Posted on

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
Quý…….năm……

 

Tên tổ chức (cá nhân): ………………………………………………
Mã số thuế:…………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………

 Đơn vị tính: Số

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất theo TT 39
 

 

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
…………, ngày……….. tháng………. năm………..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm: trên phần mềm HTKK

Download tại đây: Các bạn muốn download ngay có thể:
– Để lại mail bên dưới phần bình luận
– hoặc gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề: Ghi rõ tài liệu muốn lấy)

__________________________________________________

***Chú ý : Các bạn đang xem bài viết tại Mục Văn Bản – Pháp Luật, Chúc bạn luôn vui vẻ , Có gì không hiểu thì cứ để lại nhớ để lại bình luận nhé , Nếu cần xin tài liệu thì để lại email nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *