Mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC-Bảng kê chi tiết

Posted on

Mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC-Bảng kê chi tiết

xin chia sẻ Mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC-Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý sổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp Kèm theo Tờ khai 01/XSBHĐC của kỳ tháng/quý cuối cùng trong năm.

Trích dẫn: Căn cứ vào Điểm a, Khoản 3, Điều 9, của Bộ tài chính ban hành như sau:

– bạn đang đọc bài tại chuyên mục Tự Học Kế Toán –

“– Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư này.

– Đối với tờ khai của kỳ tháng/kỳ quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư này (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).”

Mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC-Bảng kê chi tiết
Nếu có vấn đề gì, các bạn kế toán chưa hiểu thi Các bạn có thể để bình luận để được giải đáp nha

Có thể bạn quan tâm: “Khi nhập khẩu tài sản, cơ quan Hải quan sẽ thông báo tỷ giá và thường khác biệt só với tỷ giá của ngân hàng thương mại. Vậy giá trị tài sản được tính theo tỷ giá hải quan công bố hay ngân hàng thương mại?”

Trả lời: Giá gốc hàng nhập khẩu gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp. Hải quan chỉ công bố tỷ giá để phục vụ việc tính thuế và các khoản thuế phải nộp này chỉ là một trong những yếu tố chi phí cấu thành nên giá gốc. Do vậy không thể áp tỷ giá Hải quan cho bộ phận giá mua. Mặt khác thời điểm ghi nhận tài sản có thể không phải là thời điểm thông quan nên không thể lấy tỷ giá Hải quan để quy đổi khi ghi nhận tài sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *