Một món quà nhỏ cuối năm thân tặng gia đình kế toán! Tài khoản tình yêu Hỡi em t… – Thảo luận kế toán

Posted on

Tiêu Đề: Một món quà nhỏ cuối năm thân tặng gia đình kế toán!
Tài khoản tình yêu
Hỡi em t… – Date:: 2017-12-26 13:38:29
– Một món quà nhỏ cuối năm thân tặng gia đình kế toán!
Tài khoản tình yêu
Hỡi em tài khoản tình yêu
Đã liên kết được bao nhiêu mối tình
Trái tim em đủ bóng hình
Ngày đêm phân bổ theo hình dấu sao (*).
Em là tài sản giá cao
Ngày đêm anh ước khấu hao định kỳ
Tình anh chẳng ước mong gì
Chỉ mong duyên nợ sang kỳ vẫn dương.
Vì yêu nên cháy hết lương
Đầu tư chỉ có còn đường đi vay
Biết là tài sản vãng lai
Nhưng vì duyên nợ của hai chúng mình.
Yêu nhau mong vẹn nghĩa tình
Bằng bao nghiệp vụ phát sinh tháng ngày
Dù cho ghi lệch tháng ngày
Lệnh em quyết định cái này phải chi.
Tình sao lãng mạn quá đi
Nghiệm thu hàng tháng anh chi quá trời
Phí yêu so phí đường đời
Làm sao biết được phí nào lời hơn.
Xa em anh mới trắng trơn
Thà anh trích trước còn hơn dự phòng
Giờ đây hết cả lãi ròng
Tình đâu phân bổ bằng lòng để cân.
Bây giờ anh vẫn phân vân
Quỹ nào cũng có để cân đối còn
Vậy sao nguyên giá cũng mòn
Giờ anh sẽ trả cho tròn số chung.
Xem vào nhật ký sổ chung
Một thời ta đã ung dung chép vào
Em còn thủ thỉ ra vào
Đừng nên ghi đỏ chỗ nào nhé anh!
Thư tình báo cáo mong manh
Vội trao quên hết lời anh thuyết trình
Tại em xin hứa chung tình
Bỏ qua chế độ luật mình nó sai.
Lời yêu thực tế lọt tai
Nhập sau xuất trước có ai biết nào
Những hôm khách đến ra vào
Chứng từ ngây ngất chỗ nào cũng nhanh.
Kho bạc giao hết cho anh
Chia lương tổng kết cùng anh tối ngày
Giờ đây còn nước đi cày
Để bao tình phí tháng ngày dở dang.
Dẫu thừa kỷ niệm mang sang
Xin đừng xử lý dở dang… vẫn dùng
Tình yêu định nghĩa vô cùng
Mong em nên giữ Một – đừng thêm Hai.
Bài viết : Một món quà nhỏ cuối năm thân tặng gia đình kế toán!
Tài khoản tình yêu
Hỡi em t… – Với Tổng Share là 0 và lượt thích là 3
Nguồn : internet – 2017-12-26 13:38:29 – theo ID 1414778478735070_2044229405789971 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *