Gia hạn nộp thuế năm 2021 do Covid – Edubelife

Bài viết: Gia hạn nộp thuế năm 2021 do Covid – Edubelife Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế Giá Trị Gia Tăng, Thu Nhâp Doanh Nghiệp, Thu Nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 để hỗ trợ về thuế trực tiếp...

Quà tặng khóa học online cho CEO về kỹ năng quản trị Thuế, Tài chính, Kế toán trong mùa dịch Covid – Edubelife

Bài viết: Quà tặng khóa học online cho CEO về kỹ năng quản trị Thuế, Tài chính, Kế toán trong mùa dịch Covid – Edubelife Kính gửi các CEO, các thành viên của Ban giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ các Founders của các Start Up! Đại dịch Covid 19 đã tác động...

Mục tiêu thực sự trong quản trị Thuế, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp – Edubelife

Bài viết: Mục tiêu thực sự trong quản trị Thuế, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp – Edubelife Xây dựng định hướng chiến lược trong quản trị thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp, luôn vấn đề được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm. Trên chặng đường đồng hành với hơn...

Điểm mới của thông tư 19/2021/TT-BTC – Edubelife

Bài viết: Điểm mới của thông tư 19/2021/TT-BTC – Edubelife Căn cứ CV số 1194/TCT-KK ngày 20/04/2021, Tổng cục thuế có những giới thiệu, hướng dẫn về nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC, trong đó có nhiều bổ sung quan trọng: Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG – Edubelife

Bài viết: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG – Edubelife “CÓ BUỘC PHẢI LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG” là một trong những câu hỏi thực tiễn hiện đang được khá nhiều chủ doanh nghiệp, người làm công tác nhân sự, kế toán quan tâm. Để làm rõ thêm vấn đề...