Tin mới "BÃI BỎ MẪU 06-GTGT" kể từ 05/11/2017 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư… – Thảo luận kế toán

Posted on

Tiêu Đề: Tin mới “BÃI BỎ MẪU 06-GTGT” kể từ 05/11/2017
Bộ tài chính đã ban hành Thông tư… – Date:: 2017-09-22 05:54:17
– Tin mới “BÃI BỎ MẪU 06-GTGT” kể từ 05/11/2017
?Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 về phương pháp tính thuế GTGT. Theo đó, Tổng cục thuế giới thiệu những điểm mới và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 93/2017/TT-BTC tại công văn số 4253/TCT-CS. Điểm nổi bật nhất là thực hiện bãi bỏ mẫu 06/GTGT (mẫu đăng ký chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT). Việc bãi bỏ mẫu 06/GTGT nhằm giảm bớt thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.
Nội dung Thông tư 93/2017/TT-BTC xem tại link này https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/permalink/2002468206632758/Bài viết : Tin mới “BÃI BỎ MẪU 06-GTGT” kể từ 05/11/2017
Bộ tài chính đã ban hành Thông tư… – Với Tổng Chia Sẻ là 0 và Like là 465
https://alianzahipotecaria.com/wp-content/uploads/2017/12/1513892556_988_tin-moi-bai-bo-mau-06-gtgt-ke-tu-05112017bo-tai-chinh-da-ban-hanh-thong-tu-thao-luan-ke-toan.jpg
Nguồn : internet – 2017-09-22 05:54:17 – theo ID 1414778478735070_2002368106642768 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *